Page 1 of 1

Wiara lyrics?

Posted: 12 Jun 2010, 02:17
by dedanna1029
This is so beautiful, it has me totally speechless, musically speaking, when I listen to it. I'm wondering if anyone can translate the lyrics for me, or if anyone knows of someone who can?

Thanks!


Re: Wiara lyrics?

Posted: 12 Jun 2010, 03:33
by dedanna1029
Wiara kluczem otwieraj?cym drzwi,
No? go przy sobie ?atwiej b?dzie ci.
Id? szlakiem, który wyznaczasz Ty.
Wolno?? trzyma Ci? prze?amiesz wstyd.
Powiem teraz Ci, warto z nadziej? ?y?.
Mam w sercu co?, co pozwala mi ?ni?.
Wiara nazywa si?, z ni? jestem kim?.
Id?c tak przez ?wiat, prze?amiesz wstyd.
Wszyscy bior? co?, nie daj?c nic.
A gdy wychylasz si? to jeste? tym z?ym. /2
?ycie po to jest, by? spe?nia? swoje sny.
Zawsze b?d? sob?, nie pozwól z siebie kpi?
Z u?miechem pod??aj, przez ci??kie swoje dni.
I pami?taj o tym:" swoim ?yciem kierujesz Ty".
Wszyscy bior? co?, nie daj?c nic.
A gdy wychylasz si? to jeste? tym z?ym. /2

Re: Wiara lyrics?

Posted: 12 Jun 2010, 12:25
by R_Head
The best I can do... Is Polish.

Wiara means Faith


Belief the key open? CYM door, "Well?" it with you? easier b? will you. Id? pathway that sets you do. Slowly? keeps you? carried? amiesz shame. I'll tell you now, you may want to hope? ? Y?. I am in the heart of what? ", Which allows me to? Ni?. Faith is called?, With ni? Who I am?. Id? c so for? world, carried? amiesz shame. Everyone taking? what?, do not let? c nothing. And when they are lean? is it? including? ym. / 2? Force after it is that? meet? her? their dreams. Always b? d? Sat?, do not let yourself from laughing? with u? smile at? oh, by you? KIE his days. I remember? sure about this, "her? life geared toward you." Everyone taking? what?, do not let? c nothing. And when they are lean? is it? including? ym. / 2

Re: Wiara lyrics?

Posted: 12 Jun 2010, 14:07
by dedanna1029
That's kind of what I got too through an online translator, but if we were to find someone who can do a literal translation, meaning and all, I'm wondering how it would come out...

Thanks, R_Head.